Đang truy cập: 38
Trong ngày: 63
Trong tuần: 874
Lượt truy cập: 1095470

Nhập khoảng giá VNĐ : Từ         đến         

아래 경우에는 미국이 발급한 IAA국제 운전 면허증을 사용 가능한다 (INTERNATIONAL  AUTOMOBILE

 ASSOCIATION . INC ) 

* 베트남이 발급한 비자가 단기적인 비자다 (3 ~ 6개월)

* 국가가 발급한 운전 면허증과 함께 국제 면허증을 절대로 사용해야 한다 – 그 면허증은 효력기간

중이어야 한다.

예: 1명의 미국인 – 미국이 발급한 면허증 – 효력기간 중 – 및 국제 면허증이 있어야 운전할 수 있다.

* 국가가 발급한 원본 면허증에서 어떤 종류이면 그 종류에 해당한 수단을 운전할 수 있다

예:  1 명의 프랑스인, 프랑스가 발급한 면허증에서 자동차의 종류만 명기되면 국제 면허증을 사용할 때

베트남에서 자동차를 운전할 수 있다 (최소 9자리 미만 자동차)

 

아래 경우에는 미국이 발급한 IAA국제 운전 면허증을 사용 불가능한다 (INTERNATIONAL  AUTOMOBILE

 ASSOCIATION . INC )

* 5년자리 비자 (결혼 비자 - Visa Exemption) 또는 장기적 임시 거주증을 사용하는 경우는 베트남에서 국제

면허증을 사용 불가능한다.

이 경우 베트남 교통부가 발급한 베트남 면허증으로 바꾸어야 베트남에서 사용할 수 있다. 

* 국가의 면허증이 없을 경우 (IAA국제 면허증 외 국가가 발급한 면허증이 있어야 한다)

예: 중국이 발급하는 면허증이 없는 어떤 중국인은 베트남에서 IAA국제 면허증을 사용할 수 없다.

* 국가가 발급한 면허증의 효력이 만료될 경우.

예: 어떤 미국인은 미국의 면허증의 효력이 만료되면 IAA국제 면허증을 사용할 수 없다 (국제 면허증의

효력이 남기에 불구함)

법률은 그 사람의 미국 면허증이 효력기간 중이어야 할 요구한다.

* 국가가 발급한 면허증에서 자동자 종류만 나오고 IAA국제 면허증에 자동차와 오토바이의 종류가 나오면:

IAA국제 면허증으로 오토바이를 운전할 수 없다!

예: 어떤 싱가포르인은: 싱가포르 면허증에서 오토바이 종류가 없으나 IAA국제 면허증에서 오토바이의

종류가 있을 경우 이 국제 면허증으로 베트남에서 오토바이를 운전할 수 없다.

이 사람은 베트남 교통부가 발급한 오토바이의 종류가 있는 면허증이 있어야 베트남에서 오토바이를

운전할 수 있다.

* 국적이 베트남인 사람 또는 국적이 2가지가 있는 사람은 베트남에서 IAA국제 면허증을 사용할 수 없다.

예: 국적이 베트남인 사람은 미국이 발급한 면허증을 가지고 베트남에 돌아오면 베트남이 발급한

면허증으로 바꾸어야 되고IAA국제 면허증을 사용할 수 없다 (IAA국제 면허증은 국적이 외국인 사람들만

베트남에서 사용할 수 있다)

 

Ho Chi Mi
​​
nh: 
An Khang-11th Floor - MH Building - 728 -730 Võ Văn Kiệt street - Ward 1 - District 5 - HCMC (near Tran binh Trong street)

Ha Noi : Room 701- 7th Floor - 101 - Láng Hạ st- Đống Đa ward - Hà Nội

Phone: 08.6680.7057__Fax:0839101929 
Hotline: +84 983.247.057 or +84 938.715.157  - Viber   or Zalo       or  Whatsapp
 


                   VIETNAMESE - INTERNATIONAL DRIVING LICENSE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Văn phòng trụ sở:
 
An Khang - Toà nhà MH - Lầu 11 - số 728 - 730 -  Võ Văn Kiệt - Phường 1 -  Quận 5- TPHCM (góc Trần Bình Trọng )
 
Văn phòng chi nhánh :
 
428 Điện Biên Phủ - Phường 11 - Quận 10 -TP. Hồ Chí Minh (góc Cao Thắng)
 
Chi nhánh Hà Nội:
 
 
Lầu 7- Phòng 701 - số 101- Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội  
 
Chi nhánh Cần Thơ : Số 2- Hùng Vương - Ninh kiều - Cần Thơ  
 
Chi nhánh Huế : 17- Lê Lợi  - TP Huế                
                                  
                                                                                               
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hotline : O983.247.O57 
( không nghỉ trưa )
 
 
 vanphongankhang@gmail.com