Đang truy cập: 2
Trong ngày: 126
Trong tuần: 197
Lượt truy cập: 739328

Nhập khoảng giá VNĐ : Từ         đến         

下列情况被准许使用由美国签发的国际驾照
 
由越南签发的签证是短期的(3个月以下)
 
绝对必须有由国家签发的驾照随附国际驾照,该驾照的期限必须还没满期
 
例如:一位美国人必须具有由美国签发的驾照(期限未届满)随附国际驾照,则方可驾驶。
 
必须根据由国家签发的驾照中显示的准驾车型驾驶
 
例如:对于一位法国人,在由法国签发的驾照中显示的准驾车型为汽车,在越南使用国际驾照时,要按准
 
驾车型为汽车驾驶(最多9个座位的汽车)
 
 
 
下列情况不能使用由美国签发的国际驾照
 
使用期限5年的签证(结婚签证- Visa Exemption)或长期居留卡(Residence Card ) 者不得使用越南的国
 
际驾照。
 
必须换成由越南交通运输部签发的越南驾照方可在越南驾驶。
 
 
没有随附的国家驾照(除了必须具有的国际驾照IAA之外,须有随附的由国家签发的驾照)
 
 
例如:一位中国人没有由中国签发的驾照,不得在越南使用国际驾照IAA。
 
由国家签发的驾照期限到期。
 
 
例如:对于一位美国人,如果他的美国驾照期限过期,虽然他的国际驾照期限未届满,但是不得在越南使
 
用国际驾照
 
法律要求此人的美国驾照必须有效的。
 
 
在由国家签发的驾照中的准驾车型仅为汽车,但是在国际驾照IAA中的准驾车型包括汽车和机车的:不得使
 
用国际驾照IAA驾驶机车。
 
例如:一位新加坡人,在他的新加坡驾照中的准驾车型没有准驾机车,虽然在国际驾照IAA中的准驾车型有
 
机车的:不得使用该国际驾照。
 
此人必须具有由越南交通运输部签发的越南机车驾照方可在越南驾驶机车。
 
 
越南国籍的人或具有两个国籍的人不得在越南使用国际驾照IAA
 
 
例如:一位越南国籍的人已经具有由美国签发的驾照,返回越南时,必须把该美国驾照换成由越南签发的
 
驾照:-不得使用国际驾照IAA(国际驾照IAA仅能由外籍人在越南使用)。
 
Ho Chi Mi
​​
nh: 
An Khang-11th Floor - MH Building - 728 -730 Võ Văn Kiệt street - Ward 1 - District 5 - HCMC (near Tran binh Trong street)

Ha Noi : Room 701- 7th Floor - 101 - Láng Hạ st- Đống Đa ward - Hà Nội

Phone: 08.6680.7057__Fax:0839101929 
Hotline: +84 983.247.057 or +84 938.715.157  - Viber   or Zalo       or  Whatsapp
 


                   VIETNAMESE - INTERNATIONAL DRIVING LICENSE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Văn phòng trụ sở:
 
An Khang - Toà nhà MH - Lầu 11 - số 728 - 730 -  Võ Văn Kiệt - Phường 1 -  Quận 5- TPHCM (góc Trần Bình Trọng )
 
Văn phòng chi nhánh :
 
428 Điện Biên Phủ - Phường 11 - Quận 10 -TP. Hồ Chí Minh (góc Cao Thắng)
 
Chi nhánh Hà Nội:
 
 
Lầu 7- Phòng 701 - số 101- Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội  
 
Chi nhánh Cần Thơ : Số 2- Hùng Vương - Ninh kiều - Cần Thơ  
 
Chi nhánh Huế : 17- Lê Lợi  - TP Huế                
                                  
                                                                                               
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hotline : O983.247.O57 
( không nghỉ trưa )
 
 
 vanphongankhang@gmail.com