Đang truy cập: 33
Trong ngày: 65
Trong tuần: 874
Lượt truy cập: 1095569

Nhập khoảng giá VNĐ : Từ         đến         

오토바이 운전 면허증 시험 안내장

2가지 있습니다

번째 유형

외국인이 외국 운전 면허증이 없고 베트남 오토바이 운전 면허증을 발급받기 위해 시험을 보고자 할 경우: 이론과 실천 시험을 모두 봐야 합니다.

이론 시험: 베트남어를 이해하고 읽어야 합니다.

시험을 본 후 운전 면허증의 유호기간은 다음과 같습니다:

* 베트남에 의해 발급된 자동차 운전 면허증의 플라스틱 카드가 없는 경우: 운전 면허증의 유호기간은 영구적입니다.

* 베트남에 의해 발급된 자동차 운전 면허증이 있는 경우 => 시험을 본 후 운전 면허증의 유호기간 = 비자 또는 임시 거주증 (해당 베트남 운전 면허증이 만료될 때 연장해야 합니다 – 교통국에 가야합니다- 연장 기간 = 비자 또는 임시 거주증) ===============================================================

번째 유형

외국 운전 면허증이 있는 외국인의 경우:

운전 면허증을 번역하면 됩니다 – 시험을 볼때- 이론 시험을 봐야 하지 않습니다- 실천 시험만 봐야 합니다

시험을 운전 면허증의 유호기간은 다음과 같습니다:

시험을 본 후 운전 면허증의 유호기간 = 비자 또는 임시 거주증 또는 외국의 기간과  동일합니다. 둘 중 어떤 조건이 먼저 나오면 적용합니다

(운전 면허증이 만료되면 처음부터 시험을 다시 봐야 합니다 –  연장할 수 없습니다 – 비용은 모두 원점부터 시직해야 합니다)

===============================================================

고객님이 스스로 진행하면 위의 2가지 유형의 패키지 가격은700.000-800.000 vnd 입니다.

다음과 같이 주의해야 합니다: 오토바이 운전 면허증 서류를 접수할 때 베트남에서 몇 가지 서비스에 대해, 출석만 필요하고 아무것도 할 필요 없다고 하면 꼼꼼히 확인해야 하고 돈의 손실을 방지하기 위해 진행하기 전에 명확하게 합의해야 합니다.

* 시험을 보기 위한 출석 시간 -  시험 전에 자동차를 연습해도 - 2시간 이상

* 이론 시험은 시험을 한번만 봐도 합격할 수 있는 것이 절대 없습니다 - 많은 사람들은 시험을 2~3번 봐야 합격할 수 있습니다 (재시험 요금을 내야 합니다)

* 실천 시헙에 합격하기가 어렵다고 하는 경우 –  자체 노력이 필요합니다 – 불합격하면2주 기다려야 하고 재시험을 볼 수 있습니다 – 전자 기계에 의해 채점하기 때문입니다: 아래 링크를 참고하세요:

http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20160118/thi-giay-phep-lai-xe-may-cham-diem-bang-matthan/1040041.html


고객님이 잘 합의해야 합니다. 많은 고객님들이 시험 등록비를  지급하고 불합격 시 반환되지 않습니다.

행운을 빕니다!

 

 AN KHANG COMPANY- SERVICES DOMESTIC & INTERNATIONAL MOTORCYCLE / AUTOMOBILE LICENSE IN VIETNAM
Ho Chi Minh: 
 
428- DIEN BIEN PHU STREET - WARD 11- DISTRICT 10- HCMC - VIET NAM 

Ha Noi : Room 701- 7th Floor - 101 - Láng Hạ st- Đống Đa ward - Hà Nội
 
Hotline:+84.938.247.057 - Viber   or Zalo       or  Whatsapp
 
 
 
                   VIETNAMESE - INTERNATIONAL DRIVING LICENSE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Văn phòng trụ sở:
 
An Khang - Toà nhà MH - Lầu 11 - số 728 - 730 -  Võ Văn Kiệt - Phường 1 -  Quận 5- TPHCM (góc Trần Bình Trọng )
 
Văn phòng chi nhánh :
 
428 Điện Biên Phủ - Phường 11 - Quận 10 -TP. Hồ Chí Minh (góc Cao Thắng)
 
Chi nhánh Hà Nội:
 
 
Lầu 7- Phòng 701 - số 101- Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội  
 
Chi nhánh Cần Thơ : Số 2- Hùng Vương - Ninh kiều - Cần Thơ  
 
Chi nhánh Huế : 17- Lê Lợi  - TP Huế                
                                  
                                                                                               
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hotline : O983.247.O57 
( không nghỉ trưa )
 
 
 vanphongankhang@gmail.com